Products > Motors > Counter clockwise shaft motors

Counter clockwise shaft motors

 

W-9124 : w-9124

*24V*CCW*DBB*SHAFT MOTOR

W-9126 : w-9126

*12V*CCW*DBB*HD*SHA/MOTOR

W-9160 : w-9160

*12V*CCW*SHAFT MOTOR

MHM4001N : mhm4001n

*24V*CCW*MOTOR W/PULLEY

MUF6302 : muf6302

*12V*CCW*SHA/MOTOR*

W-5052N : w-5052n

*24V*MOTOR(4)POST

W-5812 : w-5812

*12V*CCW*TANG/SHA/MOTOR* *F8*

W-5824 : w-5824

*24V*CCW/INS*MOTOR*(Tang/sha)

W-6023 : w-6023

*CCW*12V*SHAFT MOTOR

W-6028 : w-6028

*DBB*12V*CCW*SHA.MOTOR

W-6028F : w-6028f

*12V*CCW/DBB*SHA/MOTOR W/FLAT

W-6028G : w-6028g

*DBB*12V*CCW*SHA MOTOR W/GRD*

W-6058 : w-6058

*12V*CCW*SHA/MOTOR

W-6059 : w-6059

*12V*CCW*SHAFT MOTOR*SPEC*

W-6078 : w-6078

*12V*CCW/DBB*SHA/MOTOR

W-6078HD : w-6078hd

*12V*CCW/DBB*SHA/MOTOR

W-6080 : w-6080

*24V*CCW*SHA/MOTOR W/HOLE

W-6228 : w-6228

*CCW*SHA/MOTOR/SLOW/RPM*

W-6490 : w-6490

*12V*CCW*SHA/MOTOR W/BASE*

W-6495 : w-6495

*12V*CW*SHA/MOTOR W/BASE

W-6528 : w-6528

*12V*CCW*DBB*SHA/MOTOR

W-6543 : w-6543

*12V*CCW*SHAFT MOTOR

W-6544 : w-6544

*12V*CCW*SHA/MOTOR*P/C*

W-6545 : w-6545

*CCW*HD*DBB*SHAFT MOTOR

W-6593 : w-6593

*12V*CCW*SHA/MOTOR*2.8""*

W-6638 : w-6638

*12V*CCW*HD*SHAFT MOTOR

W-6824P : w-6824p

*24V*CCW*DBB*INS*SHA/MOTOR

W-6839 : w-6839

*12V*CCW*MOTOR W/2.75" SHAFT

W-6892 : w-6892

*12V*CCW*SHA/MOTOR W/BASE*(P)

W-6893 : w-6893

*12V*CCW*SHA/MOTOR W/BASE*(P)

W-6920 : w-6920

*24V*CCW*DBB*SHAFT MOTOR*56C*

W-6924 : w-6924

*24V*CCW*DBB*SHAFT MOTOR*56C*

W-6930 : w-6930

*12V*CCW*SHAFT MOTOR W/56C DE

W-7005 : w-7005

*12V*CCW*SHA/MOTOR(Windless)

W-7013 : w-7013

*12V*CCW*SHA/MOTOR

W-7028 : w-7028

*HD*CCW*12V*DBB*SHAFT MOTOR

W-7028WB : w-7028wb

*HD*CCW*12V*DBB*MOTOR W/BASE

W-7224 : w-7224

*24V*CCW/INS*MOTOR*(Vented)*

W-7422 : w-7422

*12V*CCW*SHA/MOTOR*HD* *F8*

W-7422WS : w-7422ws

*12V*CCW*SHA/MTR*HD*W/SW*

W-7424 : w-7424

*24V*CCW*SHA/MOTOR*HD*

W-7424WS : w-7424ws

*24V*CCW*SHA/MOTOR W/SW.

W-7682 : w-7682

*12V*CCW*HD*DBB*SHA/MOTOR

W-7682C : w-7682c

*12V*CCW*HD/DBB*SHA/MOTOR

W-7682F : w-7682f

*12V*CCW*HD/DBB*SHA/MOTOR*

W-7728 : w-7728

*12V*CCW*(INS)SHAFT MOTOR

W-8319 : w-8319

*CCW*12V*SHA/MOTOR W/SLOT

W-8640 : w-8640

*12V*CCW*SHA/MOTOR W/BAR SLOT

W-8649 : w-8649

*SPEC*CCW*SHA/MOTOR W/OLP*F8*

W-8911D : w-8911d

*12V*CCW*DBB*SLOT SHA/MOTOR*

W-8999G : w-8999g

*12V* ( CCW ) SLOT SHAFT MOTOR

W-8911B : w-8911b

*12V*CCW*SLOT SHAFT MOTOR

W-8911C : w-8911c

*12V*CCW*DBB*MOTOR

W-8911K : w-8911k

*CCW*12V*DBB*MOTOR W/OLP*

W-8857 : w-8857

*12V* ( CCW ) SPECIAL SLOT SHAFT MOTOR

W-8843A : w-8843a

*12V* “HD” ( CCW ) DBB SLOT SHAFT MOTOR

W-8870 : w-8870

*24V* ( CCW ) SLOT SHAFT MOTOR W/A .625 DIAMETER

W-8919 : w-8919

W-8450 : w-8450

W-6898 : w-6898

W-8051 : w-8051

W-6104 : w-6104

W-8911 : w-8911

Please wait